• หน้าแรก    English English   หัวข้อฯ update! หัวข้อฯ update!  แสดงรายนามสมาชิกฯ รายนามสมาชิกฯ  ระบบค้นหาข้อมูลภายใน APCOPTIK Board ค้นหา   Help! Help!
   สมัครสมาชิกแล้วใช้ได้ทันที สมัครสมาชิกแล้วใช้ได้ทันที   เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ
Jump Menu 
แนะแนวศึกษาต่อด้านการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น (Forum ถูกล็อค Forum ถูกล็อค)
 APCOPTIK board : แนะแนวศึกษาต่อด้านการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น
หัวเรื่อง หัวข้อสนทนา: อบรมหลักสูตรระยะสั้น ช่างประกอบแว่นตาฯ     ร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างหัวข้อสนทนาใหม่
ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อความ << หัวข้อก่อนหน้า | หัวข้อถัดไป >>
good_luck1999
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 24 November 2006
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 3
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 05 March 2007 เวลา 07:11 | IP อ้างถึงข้อความของ good_luck1999

 

 รายละเอียดการรับสมัคร เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น
 ช่างประกอบแว่นตา รุ่นที่ 2 (150 ชั่วโมง)

  เปิดเรียน 17 มี.ค.2550 - 16 มิ.ย.2550

http://freehost15.websamba.com/optics2005/index.html

  - ดาวน์โหลดใบสมัคร
  - ดาวน์โหลดตารางเรียน

วัตถุประสงค์
      กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ มีความรู้ทางวิชาชีพ เพื่อประกอบอาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ ตามความถนัดและความสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ เพื่อการสร้างคน สร้างงาน นำไปสู่การสร้างชาติ แบ่งออกเป็นประเภทช่างอุตสาหกรรม และประเภทพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

สาระการเรียนรู้
       ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของเลนส์ชนิดต่าง ๆ การเลือกเลนส์ให้เหมาะสมกับสายตาและการใช้งาน วัสดุที่ใช้ผลิตกรอบแว่นตา ส่วนประกอบและรูปทรงของกรอบแว่นตาของกรอบแว่นตา โครงสร้างและองค์ประกอบของใบหน้า  การเลือกกรอบให้เข้ากับใบหน้าและเหมาะสมกับการใช้งาน  การประกอบแว่นตาด้วยเลนส์ทรงกลม เลนส์ทรงกระบอก เลนส์ทรงกลมผสมทรงกระบอก และเลนส์สองชั้น เข้ากับกรอบโลหะ กรอบพลาสติก กรอบแบบเซาะร่องและกรอบแบบสามตอน การย้อมสีเลนส์พลาสติกการซ่อมและเชื่อมกรอบแว่นตาโลหะ การดัดกรอบแว่นตา กายวิภาคและสรีรวิทยาของดวงตา สาเหตุการเกิดและการแก้ไขสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง และสายตาผู้สูงอายุ การใช้เครื่องมือตรวจวัดสายตาเบื้องต้น

หลังจบการอบรม
1. สามารถประกอบอาชีพในสายงานช่างประกอบแว่นตาได้
2. ได้รับใบวุฒิบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
3. สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ เมื่อศึกษาต่อในระดับ ปวช. ช่างเทคนิคแว่นตาฯ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1.   จบการศึกษาชั้น ม.3 , ม.6 หรือเทียบเท่า
2.   ไม่จำกัดเพศ และอายุ
3.   มีความประพฤติเรียบร้อย 

 การสมัครเพื่อเข้าอบรม
1. ขอรับใบสมัครได้ที่งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
2. ค่าเรียนและค่าวัสดุฝึก 4,500 บาท ตลอดหลักสูตร

กำหนดการรับสมัคร
ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่   17  มี.ค.   2550
 
วัน – เวลาที่ใช้ในการจัดอบรม
เปิดเรียน 17 มี.ค.2550 - 16 มิ.ย.2550
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (รวม 2 วัน / สัปดาห์)

จำนวนที่รับสมัคร
จำนวน 20 คน

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2.  หลักฐานการจบการศึกษาพร้อมสำเนา   1  ฉบับ
3.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สถานที่จัดอบรม
แผนกช่างเทคนิคแว่นตาและเลนส์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ผู้ที่สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกเทคนิคแว่นตาและเลนส์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
เลขที่ 50/3-9 หมู่4 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทร.02-5655277-9 ต่อ 173 หรือ แผนกช่างเทคนิคแว่นตาและเลนส์ ในวันและเวลาราชการ

                                                            รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู good_luck1999's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย good_luck1999 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
3ontip
อ่านอย่างเดียว
อ่านอย่างเดียว


ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 25 January 2003
ตอบ: 623
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 24 August 2007 เวลา 12:26 | IP อ้างถึงข้อความของ 3ontip

good
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู 3ontip's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย 3ontip ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 

ขออภัย ท่านไม่สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้
หัวข้อสนทนานี้ถูกระงับการร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งอาจเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยผู้ดูแลระบบ

  ร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างหัวข้อสนทนาใหม่
รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์ รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์

ท่าน ไม่สามารถ สร้างหัวข้อสนทนาใหม่ได้
ท่าน ไม่สามารถ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบข้อความของท่านได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความของท่านได้
ท่าน ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจความคิดเห็นได้
ท่าน ไม่สามารถ ร่วมลงคะแนนในแบบสำรวจความคิดเห็นได้

Powered by Web Wiz Forums version 7.01
Copyright ©2001-2003 Web Wiz Guide

Translated By Travelbookingcenter.com

ใช้เวลาในการประมวลผลทั้งหมด .1563 วินาที

Netdesign Board BY NetdesignHost.com