• หน้าแรก    English English   หัวข้อฯ update! หัวข้อฯ update!  แสดงรายนามสมาชิกฯ รายนามสมาชิกฯ  ระบบค้นหาข้อมูลภายใน APCOPTIK Board ค้นหา   Help! Help!
   สมัครสมาชิกแล้วใช้ได้ทันที สมัครสมาชิกแล้วใช้ได้ทันที   เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ
Jump Menu 
Refractionist (Forum ถูกล็อค Forum ถูกล็อค)
 APCOPTIK board : Refractionist
หัวเรื่อง หัวข้อสนทนา: ทำความเข้าใจกับ Horopter ก่อนอบรม     ร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างหัวข้อสนทนาใหม่
ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อความ << หัวข้อก่อนหน้า | หัวข้อถัดไป >>
administrator
Admin Group
Admin Group
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 25 January 2003
ตอบ: 158
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 09 May 2005 เวลา 00:55 | IP อ้างถึงข้อความของ administrator

เนื่องด้วย วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2548 เวลา 08:00 - 12:00 สัมมนาเรื่อง " การป้องกัน และ แก้ไขปัญหา Horopter ในการตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นตาโพรเกรสซีฟ "
เกรงว่าผู้เข้าอบรมบางท่านอาจตามไม่ทันเรื่อง Horopter เพราะเวลามีจำกัด
เพื่อความสะดวกของวิทยากรผู้เข้าอบรมสมควรที่จะต้องมีความรู้เรื่อง Horopter เบื้องต้นก่อน
โดย APC จะ postใว้ใน Topic นี้


แก้ไขโดย administrator เมื่อวันที่ 09 May 2005 เวลา 15:33
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู administrator's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย administrator ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
wasanu
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 25 February 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 302
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 09 May 2005 เวลา 07:26 | IP อ้างถึงข้อความของ wasanu

ขอบคุณครับ

 

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู wasanu's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย wasanu ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
prestige
Register
Register
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 24 March 2005
ที่อยู่: Japan
ตอบ: 359
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 09 May 2005 เวลา 21:06 | IP อ้างถึงข้อความของ prestige__________________
Open Eye to see THE WONDER World
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู prestige's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย prestige ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
prestige
Register
Register
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 24 March 2005
ที่อยู่: Japan
ตอบ: 359
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 09 May 2005 เวลา 21:37 | IP อ้างถึงข้อความของ prestige

Horopter

·       The horopter is the set of all points in visualspace that will stimulate pairs of coresponding retinal points. It is a three-dimensional structure, but the slice of it along the horizontal plane, the longitudinal horopter, is most important to the study of binocular vision

·       The Vieth-Muller circle or geometric horopter is a theoretical horopter that is base on an equiangular arrangment of corresponding retinal points in each eye. It assumes that all pairs of corresponding retinal points occur at equal angles from the fovea. Inthis horopter, all objects lying anywhere on a circle that intersect the fixation point and the nodalpoints of each eye will stimulate pairs of corresponding point.

·       Properties of corresponding retinal points provide criteria that can be used to measure the horopter. When both eyes fixation a given point in space, it is possible to map out all points in space that seem to come from the same visual direction (identical visual direction of nonius horopter). These points will appear to be located in a flat  plane equidistant from the observer as the fixation point [stereoscopic depth matching, or apparent frontoparallel plane (AFPP) horopter]. Dofferent points along the horopter will not elicit fusional eye movements (zero vergence horopter). The horopter will lie within Panum’s fusional area, the basis for the singleness of  haplopia horopter.

·       The horopter represents the boundary between crossed and uncrossed disparities as we fixation a particular point. Objects lying on the horopterhave zero disparity, whereas objects closer to the observer than the horopter have crossed disparity and those farther away have uncrossed disparity. The horopter is the place in space where we are most sensitive to changes in depth because even a slight change will alter the percept  of an object from closer to farther away (minimum stereoacuity threshold horopter).

·       A FD will cause the horopter to be displaced inward (for as esoFD) or outward (for an exoFD) relative to where the intended physical fixation point lies, because the visual axes of the two eyes aren’t actually crossing at the physical fixation point. The horopter lies where the visual axes cross.

·       The appearent frontoparallel plane method is precise and easy to do w/ untrained subjects. However, it is important to remember that the shape of the frontoparallel plane perceived by the subject will be the mirror image of the horopter settings.

·       For subjects on the Vieth-Muller circle, the relative magnification between images formed on corresponding retinal points in the right eye and the left eye (R) is equal to 1, where the value R represents the tangents of the external longitudinal angles (a1 and a2) for the left and right eyes, respedtively. An R value of 1 is necessary for the right eye and left eye targets to be seen as lying at the same angle relative to the fixation point in perceived space. R is not equal to 1 for all points off the Vieth-Muller circle.

·       Empirical measure have revealed that the horopter tends to be kess sharply curved than the Vieth-Muller circle is called the Hering-Hillebrand horopter deviation (H). the existence of this deviation shows that our perception of space is wraped a bit; our corresponding points are not laid out in an evenly spaced distribution between the two eyes. The Hering-Hillebrand deviation does not change w/ fixation distance.

·       The analytical plot [R = H(tana2) + R0] tells us the degree of relative magnification via its y-intercept, R0. if  R0 = 1 there is no skewing of the horopter. If R0 ¹ 1, ther is uniform relative magnification of one eye’s image across the visual field, tilting the horopter and one’s percept of the world. This skewing might be caused by anseikonia or by unequal spectacle lens correction. The value of the slope of the plot, H, is a measure of the horopter relative to the Vieth-Muller circle. This value is uasually positive, indicating the horopter is less curved than the Vieth-Muller circle. This may be attributed to a layout of corresponding points that creates a relative minification of the nasal retina relative to the temporal hemiretina.

·       The shape of the empirical horopter curves more and more away from the observer as the fixation distance is increased. However, the curvature of the Vieth-Muller circle changes proportionately, so that the Hering-Hillebrand deviation (H) remains the same at all fixation distances. The abathic distance is the distance at w/c the horopter is flat. The abathic distance is calculated by:

H = 2a/b

Where 2a is the interpupillary distance and b is the fixation distance, at about six meters from the observer.

·       The vertical horopter tends to be tilted w/ its superior portion rotated away from the observer and the inferior portion closer. However, the precise degree of  tilt changes w/ viewing distance.

·       In strbismic subjects, the horopter is be shifted toward the intersection of their visual axes, just as in fixation disparity.

·       Esotropic subjects have a large ‘notch’ in the horopter near the fixation point (Floom notch), w/c suggests a regional spatial distortion under binocular conditions. Horror fusionis may be associated w/ the Flom notch.

·       Aniseikonia is a difference in magnification between the two eyes, w/c may be optical or neural in origin. Optical aniseikonia  results from a difference in retinal image size caused by internaloptical factors such as axial aniseikonia or refractive aniseikonia. In addition, unilateral aphakia, intraocular lenses (IOLs) in one eye alone, or monocular refractive surgery may cause aniseikonia. Induced aniseikonia is a form of optical aniseikonia caused by external optical factors such as size lenses or high astigmatic correction. Neural (essential) aniseikonia is a small degree of nonoptical aniseikoniain w/c the retinal images are of identical size, yet are perceived to be of different sizea.

·       A size lens is an afocal magnifier that changes the overall magnification of an image w/o having any dioptric power. The total magnification of a size lens is determined by the same magnifying effects as any thrick lens: (a) the power factor induced by the refractive power of the lens, and (b) the shape factor related to the thickness and base curve of the lens. A meridional size lens changes the image magnification in only one meridian

·       Placing an afocal meridional magnifier axis 90 in front of one eye will magnify the horizontal meridian, rotating the horopter toward the magnified eye and the perceived apparent frontoparallel would then be rotated in the opposite directionaway from the magnified eye. This is called the geometric effect. The stronger the magnification, the greater the degree of perceived ratation or tilting of the visual world. The degree of perceived ratation is determined by:

tana = [(M-1)/(M+1)][d/a)

where M is the magnification of the size lens, d is the viewing distance, and a is one-half the interpupillary distance.

·       In vertical magnification w/ an axis 180 meridional size lens, the world will seem tilted in the same way as if an axis 90 magnifier were placed in front of the fellow eye. This is called the induced effect.

·       Oblique magnification produces disparities that are opposite in sign for the upper and lower visual fields, resulting in an inclination or declination effect in w/c the world seems tilted about the horizontal meridian.

·       Uniform magnification less than 4% produces both geometric and induced effects, w/c will cancel each other out, resulting in little or no effect on the orientation of the apparent frontoparallelplane. However, magnification greater than approximately 5% to 7% breaks down the induced effect leaving an uncorrected geometric effect in high anisometropic patients w/ its accompanying rotation of visual space.

·       To correct the geometric effect, axial anisometropes should be corrected w/ spectacle lenses to offset their existing aniseikonia, and refractive anisometropes should be fitted w/ contact lens to avoid introducing an aniseikonia (Knapp’s law)

·       Astigmatic lenses have unequal power in different meridians and can produced geometric and induced effects.

·       When the image of one eye is magnified relative to that of the fellow eye, patients will make unequal saccadic and pursuit eye movements.

·       We can demonstrate tilted percepts secondary to magnification effects w/ a leaf room, w/c minimizes monocular cues to depth, a space eikonometer, or telebinocular stereoscotopic cards. Magnification differences between the two eyes can also be detected w/ the Brecher Maddox rod technique.

·       Prisms as well can cause nonuniform magnification distortions of visual space with more magnification at the apex than at the base. W/ base-out prisms, the horopter “bows out” away from you, whereas base-in prisms cause the horopter to curve toward you. As w/ lenses, visual space appears to move in the opposite direction from the horopter.

·       The visual system can adapt to distortions of visual space. Short-term adaptation to aniseikinia begins quite rapidly, after only 20 minutes. The geometric effect is neutralized w/in 3 to 4 days and the induced effect take 5 to 6 days. Only minimal adaptation occurs for oblique magnification. Greater adaptation occurs in free space and natural viewing, where factors such as monocular depth cues, contours, and motor feedback have a greater effect. There is no change in the nonius horopter w/ adaptation, suggesting that there is no physiological recalibration of corresponding retinal points and visual directionality w/ adaptation.

·       Small degree of aniseikonia (1% to 2%) can still produce clinical symptoms of headache of asthenopia. Aniseikonia beyond 5% will effect stereoscopic thresholds, and aniseikonia above 20% will eliminate binocular vision.

ขอขอบคุณ ข้อมูลที่ได้บ่มสอนมา จาก Dr. ประเสริฐแก้ไขโดย prestige เมื่อวันที่ 09 May 2005 เวลา 22:36


__________________
Open Eye to see THE WONDER World
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู prestige's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย prestige ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
wasanu
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 25 February 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 302
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 09 May 2005 เวลา 22:56 | IP อ้างถึงข้อความของ wasanu

อยากได้ภาษาไทย ครับ ขอบคุณมากครับ

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู wasanu's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย wasanu ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
sakorn
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 19 March 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 126
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 09 May 2005 เวลา 23:35 | IP อ้างถึงข้อความของ sakorn

ท่านใด "แข็ง"ภาษาปะกิตช่วยถ่ายทอดหน่อยเหอะคร๊าบ ผมก็ไม่ค่อย"แข็ง"ด้านนี้เท่าไหร่ นึกว่าช่วยลูกนกลูกกา(ตัวอ้วนๆ)เอาบุญคร๊าบบบ
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู sakorn's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย sakorn ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Guests
อ่านอย่างเดียว
อ่านอย่างเดียว


ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 25 January 2003
ตอบ: 623
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 10 May 2005 เวลา 01:26 | IP อ้างถึงข้อความของ Guests

นี่คือภาพที่ผมเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ Horopter ครับ

ช่วยขยายความจากที่แปลด้วยครับ
ไม่ทราบที่ผมทำภาพนี้จะถูกรึป่าวแต่ก็.....น๊ะ

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Guests's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Guests ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Bobie
Admin Group
Admin Group
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 01 March 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 2750
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 05 November 2005 เวลา 10:14 | IP อ้างถึงข้อความของ Bobie

เรื่องนี้ ต้องให้ นักศึกษา O.D. อธิบาย ครับ__________________
สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ( โบบิ ) CEO
ศูนย์แว่นตาไอซอพติก : คุณภาพการมองเห็นระดับไฮเอนด์
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 2
ถ.รัชดาภิเษก
masterbobie@gmail.com
โทร : 081 538-4200
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Bobie's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Bobie เยี่ยมชม Bobie's www ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
zippo
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 17 November 2006
ตอบ: 56
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 17 November 2006 เวลา 20:25 | IP อ้างถึงข้อความของ zippo

มาววอีกแร้วววววว  มันมาววววววอีกแร้วววววส์ อะห้อยยยยยย

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู zippo's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย zippo ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 

ขออภัย ท่านไม่สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้
หัวข้อสนทนานี้ถูกระงับการร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งอาจเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยผู้ดูแลระบบ

  ร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างหัวข้อสนทนาใหม่
รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์ รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์

ท่าน ไม่สามารถ สร้างหัวข้อสนทนาใหม่ได้
ท่าน ไม่สามารถ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบข้อความของท่านได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความของท่านได้
ท่าน ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจความคิดเห็นได้
ท่าน ไม่สามารถ ร่วมลงคะแนนในแบบสำรวจความคิดเห็นได้

Powered by Web Wiz Forums version 7.01
Copyright ©2001-2003 Web Wiz Guide

Translated By Travelbookingcenter.com

ใช้เวลาในการประมวลผลทั้งหมด .1289 วินาที

Netdesign Board BY NetdesignHost.com