• หน้าแรก    English English   หัวข้อฯ update! หัวข้อฯ update!  แสดงรายนามสมาชิกฯ รายนามสมาชิกฯ  ระบบค้นหาข้อมูลภายใน APCOPTIK Board ค้นหา   Help! Help!
   สมัครสมาชิกแล้วใช้ได้ทันที สมัครสมาชิกแล้วใช้ได้ทันที   เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ
Jump Menu 
Progressive addition lenses for professional (Forum ถูกล็อค Forum ถูกล็อค)
 APCOPTIK board : Progressive addition lenses for professional
หัวเรื่อง หัวข้อสนทนา: ร่วมกันขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ     ร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างหัวข้อสนทนาใหม่
ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อความ << หัวข้อก่อนหน้า | หัวข้อถัดไป >>
Bobie
Admin Group
Admin Group
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 01 March 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 2750
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 18 April 2010 เวลา 21:57 | IP อ้างถึงข้อความของ Bobie

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือฉบับนี้เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมทางการเมืองคลิก : หนังสือขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล_v.2.0.doc

 

 

เลขที่ออกหนังสือ                  อซต. 50/2553                                                       

 

                                                                       วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2553

           

เรื่อง                   ร่วมกันขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ เพื่อเยียวยาผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง

                       

เรียน                  ผู้ประกอบวิสาหกิจในกรุงเทพฯ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมทางการเมือง

 

สำเนาถึง              ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี , อธิบดีกรมสรรพากร และสื่อมวลชน


                        เนื่องจากบริษัท ไอซอพติก จำกัด ทุนจดทะเบียน
30 ล้านบาทถ้วน ทะเบียนเลขที่ 0105549117044 ประกอบวิสาหกิจตรวจวัดสายตาประกอบแว่นระดับไฮเอนด์เทคโนโลยีล่าสุด ภายใต้ชื่อ “ศูนย์แว่นตาไอซอพติก” ( ISOPTIK : The Hi-End Eyeglasses Centre )  ตั้งอยู่ที่ 494 อาคารเอราวัณแบงค๊อก ห้อง 405 - 407 ถนนเพลินจิต หัวมุมสี่แยกราชประสงค์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมที่ย่านราชประสงค์ จนทำให้ขาดรายได้วันละหลายแสนบาท มาตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2553 จนถึงปัจจุบัน และยังไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด จึงขอใคร่ขอเรียนเชิญผู้ประกอบวิสาหกิจในกรุงเทพฯ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมดังกล่าว ร่วมกันหารือขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลโดยพร้อมเพรียงกัน

                  เบื้องต้น ผมได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึง ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่กรมทหารราบที่ 11 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีคุณ อิสรา สุนทรวัฒน์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เป็นผู้รับหนังสือ มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 

1.        ขอผ่อนผันระยะเวลาการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ,ภาษีเงินได้นิติบุคคล ,ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ,ภาษีป้าย ,ภาษีโรงเรือน พร้อมยกเว้นเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ย่านราชประสงค์กลับสู่ภาวะปกติ

 

2.        ขอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สัญญาไม่น้อยกว่า 3 ปี ชำระดอกเบี้ยปีละครั้ง เริ่มชำระคืนเงินต้นเมื่อครบสัญญา อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อชำระค่าสินค้า ค่าเช่า ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าโฆษณา ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ วงเงินไม่น้อยกว่ายอดขายที่เคยนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มปีที่ผ่านมาของแต่ละธุรกิจ

 

3.        ขอปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้ทางการค้า เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง จนกว่าการชุมนุมจะยุติ

 

4.        ขอรับเงินชดเชยในส่วนของค่าเช่า ค่าใช้จ่าย และค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ จนกว่าการชุมนุมจะยุติ

 

5.        ขอผ่อนผันระยะเวลาการชำระค่าสาธารณูปโภคทุกชนิด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ย่านราชประสงค์กลับสู่ภาวะปกติ

 

6.        ขอเงินชดเชยรายได้ให้พนักงานที่ทำงานย่านราชประสงค์ ตามหลักฐานที่เคยนำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจนกว่าการชุมนุมจะยุติลงอย่างสิ้นเชิง

 

7.        ขอให้รัฐชำระค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับความเสียหายจากเหตุจลาจลทางการเมือง ให้สถานประกอบวิสาหกิจย่านราชประสงค์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือจนกว่าการชุมนุมจะยุติ

 

8.        ขอให้รัฐชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้พนักงาน และผู้ใช้บริการ ของสถานประกอบวิสาหกิจย่านราชประสงค์ กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร จากการจลาจลทางการเมือง วงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50 เท่าของรายได้ต่อปีตามหลักฐานการยื่นชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีที่ผ่านมา

 

9.        ขอให้รัฐชำระค่าเบี้ยประกันสุขภาพให้พนักงาน และผู้ใช้บริการ ของสถานประกอบวิสาหกิจย่านราชประสงค์ กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร จากการจลาจลทางการเมือง วงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 20 เท่าของรายได้ต่อปีตามหลักฐานการยื่นชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีที่ผ่านมา

 

10.     ขอให้รัฐชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผู้บริหารสูงสุดของสถานประกอบวิสาหกิจย่านราชประสงค์ กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร จากเหตุจลาจลทางการเมือง วงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่าทุนจดทะเบียนของสถานประกอบวิสาหกิจแต่ละแห่งย่านราชประสงค์

 

                        ผู้ประกอบวิสาหกิจในกรุงเทพฯ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ให้ติดต่อผมได้ทางโทรศัพท์มือถือ / SMS ที่เบอร์ 081-538-4200 , อีเมล์ : isoptik@gmail.com , แฟ๊กซ์ 02-251-3770


” ถ้าเชื่อ ก็ทำได้ทุกสิ่ง ”


ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 

สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ( โบบิ )

ประธานกลุ่มผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมทางการเมือง

 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซอพติก จำกัด ( ศูนย์แว่นตาไอซอพติก )

494 อาคารเอราวัณแบงค็อก ชั้น 4 ห้อง 405 – 407 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สำนักงาน โทร. 02-250-7736                           โทร.มือถือ 081-538-4200

อีเมล์  isoptik@gmail.com                              เว็บไซต์   www.isoptik.com

แก้ไขโดย Bobie เมื่อวันที่ 18 April 2010 เวลา 22:09


__________________
สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ( โบบิ ) CEO
ศูนย์แว่นตาไอซอพติก : คุณภาพการมองเห็นระดับไฮเอนด์
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 2
ถ.รัชดาภิเษก
masterbobie@gmail.com
โทร : 081 538-4200
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Bobie's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Bobie เยี่ยมชม Bobie's www ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 

ขออภัย ท่านไม่สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้
หัวข้อสนทนานี้ถูกระงับการร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งอาจเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยผู้ดูแลระบบ

  ร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างหัวข้อสนทนาใหม่
รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์ รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์

ท่าน ไม่สามารถ สร้างหัวข้อสนทนาใหม่ได้
ท่าน ไม่สามารถ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบข้อความของท่านได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความของท่านได้
ท่าน ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจความคิดเห็นได้
ท่าน ไม่สามารถ ร่วมลงคะแนนในแบบสำรวจความคิดเห็นได้

Powered by Web Wiz Forums version 7.01
Copyright ©2001-2003 Web Wiz Guide

Translated By Travelbookingcenter.com

ใช้เวลาในการประมวลผลทั้งหมด .1572 วินาที

Netdesign Board BY NetdesignHost.com