• หน้าแรก    English English   หัวข้อฯ update! หัวข้อฯ update!  แสดงรายนามสมาชิกฯ รายนามสมาชิกฯ  ระบบค้นหาข้อมูลภายใน APCOPTIK Board ค้นหา   Help! Help!
   สมัครสมาชิกแล้วใช้ได้ทันที สมัครสมาชิกแล้วใช้ได้ทันที   เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ
Jump Menu 
คุยกับ APC (Forum ถูกล็อค Forum ถูกล็อค)
 APCOPTIK board : คุยกับ APC
หัวเรื่อง หัวข้อสนทนา: APC คืออะไร ดำเนินงานอย่างไร     ร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างหัวข้อสนทนาใหม่
ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อความ << หัวข้อก่อนหน้า | หัวข้อถัดไป >>
Bobie
Admin Group
Admin Group
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 01 March 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 2750
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 05 December 2005 เวลา 00:26 | IP อ้างถึงข้อความของ Bobie

1. APC คืออะไร : APC เป็นเครือข่ายผู้ประกอบการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นรายย่อย ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาวิชาการด้านเลนส์โพรเกรสซีฟขั้นสูงในประเทศไทย ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่าย APC ในต่างประเทศ

 

2. ใครคือ APC : สมาชิก APC ประกอบด้วย จักษุแพทย์ , นักทัศนมาตรศาสตร์ และ ร้านแว่นรายย่อย ดำเนินงานด้านวิชาการ อย่างเป็นอิสระด้วยงบประมาณจากค่าสมาชิก โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนวิชาการ , ความรู้ , ความชำนาญเฉพาะด้าน , เทคนิค แล้วนำมาพัฒนาร่วมกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจวัดสายตาประกอบเลนส์โพรเกรสซีฟ ในหมู่สมาชิก ให้ผู้ใช้เลนส์โพรเกรสซีฟได้รับประโยชน์สูงสุด

 

3. APC ทำอะไรบ้าง :

3.1 พัฒนาวิชาการด้านการตรวจวัดสายตา ประกอบเลนส์โพรเกรสซีฟขั้นสูง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค

3.2 ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ในการเลือกใช้เลนส์โพรเกรสซีฟ อย่างเหมาะสม และ คุ้มค่าเงินทุกบาททุกสตางค์

3.3 ให้คำปรึกษา และ ช่วยเหลือผู้บริโภค ที่มีปัญหาในการใช้เลนส์โพรเกรสซีฟ

3.4 ให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการแว่นตา ในการตรวจวัดสายตา ประกอบเลนส์โพรเกรสซีฟ อย่างเปิดกว้าง

3.5 ลดต้นทุนการดำเนินการของผู้ประกอบการฯ รายย่อย ที่เป็นสมาชิก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

      กับผู้ประกอบการร้านแว่นเชนสโตร์ขนาดใหญ่

3.6 ให้ร่วมมือทางวิชาการด้านเลนส์โพรเกรสซีฟกับทุกหน่วยงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค

3.7 กำหนดมาตรฐานการประกอบเลนส์โพรเกรสซีฟ ตามมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค

 

4. APC ทำงานอย่างไร :

4.1 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ อย่างอิสระ ผ่านทางเว็บบอร์ด www.apcthai.com

4.2 จัดอบรมทางวิชาการด้านเลนส์โพรเกรสซีฟขั้นสูง เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ ให้กับผู้ประกอบการฯรายย่อย

4.3 ให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการแว่นตา และ ผู้บริโภค ผ่านทางเว็บบอร์ด www.apcthai.com , e-mail : apcoptik@yahoo.com และ ทางโทรศัพท์ 01-5384200 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

4.4 ให้คำแนะนำบริษัทผู้ผลิตและขายส่ง เลนส์โพรเกรสซีฟ ในการออกแบบ ผลิต และ ขายส่ง เลนส์โพรเกรสซีฟคุณภาพดี ในราคาสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค ( PALs บางรุ่น คุณภาพ ไม่สมราคา )

4.5 ทดสอบเลนส์โพรเกรสซีฟทุกรุ่น ว่าเหมาะกับการใช้งานแบบใด เพื่อเลือกใช้กับผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง

5. APC รับสมาชิก อย่างไร :

5.1 APC เปิดรับสมาชิกทั่วประเทศ 90 ท่าน เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วประเทศ สามารถรับบริการตรวจวัดสายตาประกอบเลนส์โพรเกรสซีฟด้วยมาตรฐานสูงสุด ( จังหวัดละ 1 ท่าน , กทม.เขตละ 1 ท่าน )

5.2 ผู้สมัครจะต้องมีเครื่องมือตรวจวัดสายตาประกอบเลนส์แว่นตาหลายชั้นไร้รอยต่อ เทียบเท่ามาตรฐานสากล ภายใน 12 เดือน นับจากวันที่สมัครเป็นสมาชิก โดยทาง APC จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

5.3 ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถตรวจวัดสายตาประกอบเลนส์แว่นตาหลายชั้นไร้รอยต่อ ได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ สวยงาม ด้วยฝีมือปราณีตเทียบเท่ามาตรฐานสากล ให้ได้ภายใน 12 เดือน นับจากวันที่สมัครเป็นสมาชิก โดยทาง APC จะสนับสนุนด้านการฝึกอบรมให้อย่างใกล้ชิด

5.4 ผู้สมัครจะต้องรับประกันเลนส์แว่นตาหลายชั้นไร้รอยต่อ ทุกคู่แก่ผู้บริโภค ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

5.4.1 รับประกันความถูกต้อง เที่ยงตรง ของค่าสายตา ไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยทาง APC จะเป็นผู้จัดหาเลนส์แว่นตาหลายชั้นไร้รอยต่อ จากผู้ผลิตและขายส่ง ที่รับประกันตามเงื่อนไขนี้ ให้สมาชิกฯ

5.4.2 รับประกันความพึงพอใจในคุณภาพการมองเห็น ว่าใช้งานได้จริง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

5.4.3 รับประกันคุณภาพผิวเคลือบเลนส์แว่นตาตัดแสงสะท้อน ในภาวะการใช้งานปกติ ตามมาตรฐานสากล เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 365 วัน โดยทาง APC จะเป็นผู้จัดหาเลนส์แว่นตาตัดแสงสะท้อน จากผู้ผลิตและขายส่ง ที่รับประกันตามเงื่อนไขดังกล่าว ให้กับสมาชิกฯ

 

6. สิทธิประโยชน์เบื้องต้นของสมาชิก

6.1 ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจวัดสายตาประกอบเลนส์แว่นตาหลายชั้นไร้รอยต่อแบบมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล ที่สามารถนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง ภายใน 72 ชั่วโมง

6.2 ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการตลาด , การขาย , การวางแผน , การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อขายเลนส์แว่นตาหลายชั้นไร้รอยต่อ แบบทวีคูณอย่างยั่งยืน

6.3 ได้รับส่วนลดพิเศษสุด เมื่อสั่งซื้อ เครื่องมือฯ , กรอบแว่น และ เลนส์แว่นตา ในนาม APC

 

7.     สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ APC ได้ที่ใคร : คุณ สมบูรณ์ เชาวนโกศล ประธาน APC  Tel./SMS.01-5384200 , e-mail : apcoptik@yahoo.com , โทรสาร : 02-6416979                      เว็บบอร์ด www.apcthai.com  สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด แล้วใช้งานได้ทันทีแก้ไขโดย Bobie เมื่อวันที่ 10 December 2005 เวลา 12:34


__________________
สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ( โบบิ ) CEO
ศูนย์แว่นตาไอซอพติก : คุณภาพการมองเห็นระดับไฮเอนด์
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 2
ถ.รัชดาภิเษก
masterbobie@gmail.com
โทร : 081 538-4200
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Bobie's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Bobie เยี่ยมชม Bobie's www ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
we
อ่านอย่างเดียว
อ่านอย่างเดียว


ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 25 January 2003
ตอบ: 623
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 15 December 2005 เวลา 14:09 | IP อ้างถึงข้อความของ we

ได้ข่าวว่าร้านแว่นที่เข้าอบรมกับ APC เพียงครั้งเดียว ขายเลนส์โพรเกรสซีฟได้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ภายในสองสัปดาห์ จริงหรือเปล่า ฟังดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู we's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย we ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Cutt20
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 16 December 2005
ตอบ: 10
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 16 December 2005 เวลา 11:50 | IP อ้างถึงข้อความของ Cutt20

เข้ายากอ่ะ เอพีซี แง๊ สอบไม่ผ่าน

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Cutt20's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Cutt20 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
yu
อ่านอย่างเดียว
อ่านอย่างเดียว


ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 25 January 2003
ตอบ: 623
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 20 December 2005 เวลา 16:37 | IP อ้างถึงข้อความของ yu

สอบอะไรบ้างเหรอคะ

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู yu's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย yu ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Myoun
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 23 December 2005
ตอบ: 9
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 23 December 2005 เวลา 21:57 | IP อ้างถึงข้อความของ Myoun

ช่าย สอบทั้งเรติโน ทั้งโฟร๊อปเตอร์ ฝนเลนส์ เจาะเลนส์ การดัดกรอบ โหดอ่ะ แต่ก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานของ APC สูงจริงๆ ปีหน้าเราจะสอบใหม่ เราอยากเป็นจอมยุทธ APC เหมือนพี่ๆ APC ฮิฮิ หนูทำได้ค่า

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Myoun's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Myoun ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Cutt20
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 16 December 2005
ตอบ: 10
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 24 November 2006 เวลา 23:04 | IP อ้างถึงข้อความของ Cutt20

  ไชโย apcthai.com กลับมาแล้ว ธรรมะ ย่อมชนะ อธรรม ร้านแว่นรวมพลังกันย่อมต้านขายส่งเลนส์อันธพาลได้ จะเปิดสอบอีกเมื่อไหร่ครับ ตอนนี้ข้าน้อยพร้อมแย๊ว  
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Cutt20's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Cutt20 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Malai
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 14 November 2006
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 22
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 25 November 2006 เวลา 15:02 | IP อ้างถึงข้อความของ Malai

อยากไปลองสอบกะเค้าบ้างจัง  จะพอไหวมั้ยนะ
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Malai's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Malai ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
บิโบ
อ่านอย่างเดียว
อ่านอย่างเดียว


ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 25 January 2003
ตอบ: 623
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 09 November 2007 เวลา 12:28 | IP อ้างถึงข้อความของ บิโบ

อยากถามว่าเงินเดือนเท่าไหร่คะ แล้วรับคนที่จบจากต่างประเทศด้าน OD มั้ยคะ

 

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู บิโบ's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย บิโบ ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Bobie
Admin Group
Admin Group
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 01 March 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 2750
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 15 December 2007 เวลา 13:30 | IP อ้างถึงข้อความของ Bobie

1. อัตราค่าตอบแทนของ Doctor of Optometry  ทำงานเดือนละ 22 วัน วันละ 8 ชั่วโมง ค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 - 100,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

2. รับ Doctor of Optometry ทั้งที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ และในประเทศ จำนวน 10 อัตรา

3. ทุกท่านจะได้รับการถ่ายทอดวิชาตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโพรเกรสซีฟไฮเอนด์ขั้นสูง Individual Free Form Instant Adaptation Technologyแก้ไขโดย Bobie เมื่อวันที่ 15 December 2007 เวลา 14:35


__________________
สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ( โบบิ ) CEO
ศูนย์แว่นตาไอซอพติก : คุณภาพการมองเห็นระดับไฮเอนด์
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 2
ถ.รัชดาภิเษก
masterbobie@gmail.com
โทร : 081 538-4200
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Bobie's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Bobie เยี่ยมชม Bobie's www ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
ปลายทางฝัน
Register
Register


ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 03 August 2008
ตอบ: 2
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 03 August 2008 เวลา 22:37 | IP อ้างถึงข้อความของ ปลายทางฝัน

ทำไมต้องเน้นแต่ขายเลนส์โปรละครับ ผมเหนส่วนมากเน้นแต่จะขายเลนส์โปร ทั้งที่มันก้อออกจะแพง มันมีรูปแบบอื่นแนะนำบ้างหรอครับ
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู ปลายทางฝัน's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย ปลายทางฝัน ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 

ขออภัย ท่านไม่สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้
หัวข้อสนทนานี้ถูกระงับการร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งอาจเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยผู้ดูแลระบบ

  ร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างหัวข้อสนทนาใหม่
รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์ รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์

ท่าน ไม่สามารถ สร้างหัวข้อสนทนาใหม่ได้
ท่าน ไม่สามารถ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบข้อความของท่านได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความของท่านได้
ท่าน ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจความคิดเห็นได้
ท่าน ไม่สามารถ ร่วมลงคะแนนในแบบสำรวจความคิดเห็นได้

Powered by Web Wiz Forums version 7.01
Copyright ©2001-2003 Web Wiz Guide

Translated By Travelbookingcenter.com

ใช้เวลาในการประมวลผลทั้งหมด .1797 วินาที

Netdesign Board BY NetdesignHost.com